Recommend

หลบเรื่องการเมืองไทยร้อนๆ มาดูการเมืองของประเทศพัฒนาแล้วเพื่อเอามาย้อนดูตัวกันดีกว่าครับ
(ภาพประกอบจะค่อยๆตามมาครับ)

1.

หลังจากนายกอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ หัวหน้าพรรคเลเบอร์(ขอแปลชื่อพรรคแบบทับศัพท์ เนื่องจากป้องกันความสับสนทางความหมาย) ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ในวันที่ 6 เมษายน 2010 และจัดให้มีการเลือกตั้งทันทีในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 เนื่องจากปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเมืองของอังกฤษก็เกิดความตื่นตัวขึ้นครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่มีมายาวนาน และเป็นที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากการครอบงำของพรรคเล เบอร์ที่ยาวนานต่อเนื่องมากว่า 13 ปี ให้มาอยู่ฝั่งพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่นำโดยนักการเมืองสายเลือกสีน้ำเงินรุ่น ใหม่อย่าง เดวิด คาเมรอน แต่พรรคทางเลือกที่สามอย่างพรรคลิเบอรัล เดโมแคร็ต โดยการนำของนิก เคล็กก์ ก็โดดเด่นขึ้นมาเนื่องจากชาวอังกฤษต่างเบื่อหน่ายแนวทางของพรรคหลักทั้งสอง พรรคที่ผลัดเปลี่ยนกันครองอำนาจ แต่ทำให้ศักยภาพของอังกฤษเสื่อมถอยลงจนตกไปจากความสนใจของเวทีการเมืองโลก รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่รุมเร้าชาวอังกฤษมาตลอด

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ(United Kingdom and Northern Ireland) ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ซึ่งองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบ็ธที่ 2 พัฒนาการของประชาธิปไตยในอังกฤษเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มการลงนาม ในมหาบัตร (Magna Carta) ของพระเจ้าจอห์นที่ 2 เพื่อจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์, ยุคคอมมอนเวลธ์ที่ว่างกษัตริย์ซึ่งนำโดยโอลิเวอร์ ครอมเวลล์, การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ที่รัฐสภาได้อัญเชิญกษัตริย์ต่างแดนมาเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ, และการรวมชาติบนเกาะบริเตน ซึ่งพัฒนาการดังว่ามาประกอบกับระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law)ทำให้ระบบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรมีเอกลักษณ์พิเศษหลายอย่าง และการเลือกตั้งอังกฤษก็สมควรจับตามองและศึกษาถึงแนวทางนโยบาย การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

สหราชอาณาจักรมีโครงสร้างการบริหารแบบรัฐสภา(Parliamentary System) โดยนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ผ่านการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 646 ที่นั่ง ซึ่งในสภาผู้แทนราษฎร(House of commons) มีพรรคการเมืองหลักอยู่ 2 พรรค คือพรรคคอนเซอร์เวทีฟ(ชื่อเล่นคือ พรรคทอรีส์ – Conservative and Unionist Party or Tories) และพรรคเลเบอร์(ชื่อเล่นคือพรรควิก Labour Party or Whigs) และพรรคอื่นๆ รวมถึงผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ส่วนสภาขุนนาง(House of Lords) ซึ่งเทียบเท่าวุฒิสภา จำนวน 733 ที่นั่ง ประกอบด้วยสมาชิกสภาขุนนางซึ่งเป็นขุนนางสืบสายโลหิต(Lords by Peer) ขุนนางสัญญาบัตร(Lords by Letter) ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่ชั้นเอิร์ลขึ้นไป ขุนนางพระ (lords Spiritual) คือพระราชาคณะในคริสตจักรเชิร์ช ออฟอิงแลนด์ จนถึงสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรี่ ขุนนางตุลาการ (Law Lords) คือคณะผู้พิพากษาศาลสูง รวมถึงนายกเทศมนตรีแห่งนครลอนดอน(Lord Mayor) และสมุหราชมณเฑียร(Lord Chancellor) นั้นมีอำนาจให้คำแนะนำ และตรวจสอบ แต่ไม่มีอำนาจถอดถอนหรือก้าวก่ายอำนาจบริหาร

นอกจากรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนืออีกด้วย ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภาท้องถิ่นเหล่านั้นก็จะบริหารเขตของตนในรูปแบบ ที่คล้ายคลึงกัน

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาในปี 2005 พรรคเลเบอร์ซึ่งนำโดยโทนี่ แบลร์ ได้รับคะแนนส่วนใหญ่ 349 ที่นั่ง เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว โดยมีพรรคคอนเซอร์เวทีฟ(210 ที่นั่ง) พรรคลิเบอรัลเดโมแคร็ต(62 ที่นั่ง) และพรรคอื่นๆรวมถึงผู้สมัครอิสระ(29 ที่นั่ง) ร่วมเป็นฝ่ายค้าน(ซึ่งมีชื่ออันไพเราะว่า ฝ่ายค้านอันจงรักภักดีของสมเด็จพระราขินี – Her Majesty’s Loyal Opposition) การเลือกตั้งใหญ่ของอังกฤษแบ่งเป็น 6 ระบบ พร้อมๆกัน คือ เขตเดียวเบอร์เดียว(First Far the Post), เขตเดียวหลายเบอร์ (Multi-member plurality), ปาร์ตี้ลิสต์ (Party List), โอนคะแนนข้ามเขต(Transfer single vote), เลือกตั้งแบบผสมผสาน (Additional Member System), และ เลือกสองรอบตัดเสียงส่วนน้อยหากเลือกตั้งครั้งแรกไม่มีผู้ได้คะแนนเกินครึ่ง (Supplemantary Vote) ซึ่งมีรายละเอียดสามารถหาศึกษาได้ต่อตามข้อมูลอ้างอิงหากสนใจ

Comment

Comment:

Tweet

การเมืองของอังกฤษกับญี่ปุ่นควรค่าแก่คนไทยที่จะสนใจมาก เพราะมีองค์ประกอบคล้่ายประเทศไทยหลายอย่าง

น่าติดตามให้ครบซีรี่ย์เลยครับ
(แปะฮอทดีมั้ย ซีรี่ย์แบบนี้)
คงเป็นเพราะคนเราขี้เบื่อ ฮาา...

(อิตอนทอรี่ส์เป็นรัฐบาลทุกคนก็เบื่อๆๆ ตอนโทนี่ แบลร์ขึ้นมาก็กรี๊ดกร๊าดเป็นการใหญ่ มาตอนนี้ก็เบื่อเลเบอร์อีกละ แต่คุณกอร์ดี้แกน่ารักแต่น่าเบื่อจริงอะไรจริงเนอะคะ)


#2 By vendetta on 2010-04-24 03:16

รอบนี้ก็น่าสนครับ เพราะพรรคเล็กๆดูเหมือนจ
ะได้เกิดจากการโต้วาทีที่ผ่านมาbig smile

#1 By XEGXEF on 2010-04-24 00:56